Exposing to the Right.

Eksponeringsmetoden ”Exposing to the Right”.

 Denne fototeknik baseres på maksimal brug af histogrammet. Histogrammet, som er en grafisk repræsentation at den tonale distribution i billedet. De mørke skygge områder vises til venstre i histogrammet og de lyse til højre.

 Hvis grafen hælder til den ene eller den anden side, så betyder det, at billedet er enten under- eller overeksponeret. Hvilket betyder, at der er tabte detaljer i billedet, hvis histogrammets kanter går op langs histogrammets kant. De områder vil være døde eller udbrændte områder. Hvis det sker, skal der ændre lidt på eksponeringen ved blænden eller med plus og minus kompensation.

 Eksponeringsmetoden ”at eksponerer mod højre” (Exposing to the Right – ofte betegnet ETTR) er et teknik, der sammenfatter megen omtale på internettet om den rette eksponering. På nettet finder man mange indlæg og videoer, som beskriver teknikken. Rigtig mange støtter op om den, og langt flertallet hævder, at den tilfører billed-kvaliteten stor værdi.
Det er en teknik, som jeg har læst og set en del videoer om, og selv i udpræget grad anvender. Det kan kræve lidt mere arbejde og tid, samt føles lidt omstændigt.
Men min oplevelse er, at det rigeligt er indsatsen og det lidt mere omstænde arbejde værd.
Det er en teknik jeg både anvender, når jeg tager landskabsbilleder under gode lysforhold, under svage lysforhold, i nat og aftenlys samt ved solop- og nedgange. Ved bybilleder i nat og skumringslys samt i fuldt dagslys. Jeg  forsøger altid at gøre det, men selvfølgelig er undladelser en ”synd” vi alle kommer ud for – og falder for J Jeg tager også næsten altid billederne med flere blændevalg, enten som BKT eller ved manuel skifte. Og her ”synder” jeg sjældent.

Teknikken ”at eksponere mod højre betegnes i fotokredse med et lidt varierende ordvalg, men betydningen er den samme:  Exposing to the Right, Ekposing agenst the Light, Eksposing to the Light.

Læs hele artiklen her: 2. Exposing to the Right

%d bloggers like this: