Spansk kejserørn

Golden Eagle

Videnskabelig klassifikation:

Klasse: Fugle (Aves)
Orden: Rovfugle (Accipitriformes)
Familie: Høgefamilien (Accipitridae)  – opdelt på 13 underfamilier
Slægt: Aquila (11 arter)
Art: Spansk Kejserørn (Aquila adalberti) –
også kendt som Iberisk Kejserørn

Vingefang: op til 220 cm
Vægt: 2,8 – 4,8 kg – med hunnen som den største og tungeste
Længde: 74 – 85 cm

Kejserørnen - en sjælden fugl

Med kun 629 ynglepar (2019), og en begrænset udbredelse til den Iberiske halvø, må Spansk kejserørn betragtes som Europas sjældneste ørn.

 Den efterfølges dog tæt af Stor Skrigeørn, som angives at have under 1000 ynglepar, og som har en yngelmæssig udbredelse i Estland, Polen og Hviderusland.

Globalt er den sjældneste ørn dog den Filipinske ørne  (Abeørnen)

Iberisk Kejserørn på en fyrretræs beklædt skråning i Sierra Morena bjergene

spansk kejserørn

Kejserørnen er en af mest sjældne ørne i Europa, og ynglebestanden er i 2019 optalt til 629 par – inklusiv 17 par i Portugal. Jeg var derfor ganske glad for at nogle få billeder af den på min tur i det til Adamuz og Laguna de Taray . Men det var den ørn, der bør på de vanskeligste optagelsesforhold – enten var den på lang afstand, eller også optrådte den kun samtidig med, at solen lige var kommet op over horisonten. 

Den Spanske eller Iberiske Kejserørn er nummer 1 fugl at møde, når man besøger den Iberiske halvø, for med dens lille antal, er det ikke en selvfølgelighed at møde den.

kejserørn
kejserørn
spansk kejserørn

Et storslået syn

Med sit to meter og tyve cm lange vingefang er den østlige kejserørns flugt et slået syn. Lige så imponerende ser den ud når den kommer tæt forbi, hvor man kan se den bærer sin kongelig krone af “lyst guld” omkransende issens mørke fjertop.

I modsætning til de fleste ørne foretrækker den åbent landskab og bygger sin rede på et højt træ med fri udsigt. Men dette magtfulde rovdyr blev et byttet. Efter årtiers forfølgelse af mennesker er  den Spanske Kejserørn nu en af Europas mest sjældne rovfugle. Men takket være intensiv trusselshåndtering, bevidstgørelse og genindførelse fra et område til et andet,  har spanske fuglebeskyttelsesgrupper over årene langsomt vendt  tilbagegangen til fremgang. Læs om dette HER.

To selvstændige arter af Kejserørn

Kejserørnen findes i to nært beslægtede arter; den Østlig Kejserørn og den Iberisk kejserørn. Men tidligere har den Iberiske Kejserørn været anset for en underart af den Østlige, men er nu anerkendt som en selvstændig art på grund af forskelle i morfologi, økologi, og molekylære egenskaber. 

De to arter har stor lighed, men den østlige art har dog et meget større udbredelsesområde, og kan findes i hele det sydlige Europa (fra Grækenland til det sydlige Rusland), dog kan den også (i sparsomt antal) findes i Spanien. Spansk Kejserørn er kun udbredt på den Iberiske halvø og lidt i Portugal.

Dens højborg angives til dehesa-skovområderne i det centrale og sydvestlige Spanien, såsom i Extremadura, Ciudad Real og områder i den nordlige del af Huelva og Sevillas Sierra Norte. (del af Sierra Morena bjergene) Den spanske kejserørn er en fastboende art, i modsætning til den mere migrerende Østlige Kejserørn. Ungfugle besøger regelmæssigt Marokko.

kejserørn
spansk kejserørn
Lighed

Kejserørnen kan også have forholdsvis stor lighed med Kongeørnen – især på nogen afstand.  Men den er generelt mørkere til nærmest sort. Ses den under flugten, skiller den sig ud med en markant (flot) hvid vinge-forkant og hvidt skulderbånd hos den voksne ørne, samt den næsten altid lukkede hale. 

Der er også en synlig forskel på størrelsen de to ørnearter imellem. Men Kejserørnen er smule mindre med en længde på 80 cm og et vingefang på cirka to meter, imod Kongeørn med et vingefang på op til 2,3 meter og en kropslængde op til 1 meter

spansk kejserørn

Ungfuglen

Ungfuglen er markant forskellig fra den voksne, og viser en ensartet rig varm, rød, næsten ustribet underside. Overdelen mangler normalt tydelige blege pletter eller striber.

Farven kan med tiden blive slidt og afbleget til en strå-sandfarve eller nærmest hvidlig overside, en lys farve som står i stærk kontrast til brede sorte bånd på både over- og underside af vingerne. 

Literaturen nævner, at de i flere tilfælde kan være vanskelige at artsbestemme da flere individer ofte kan mangle de sorte bånd og derved til forveksling ligne hele tre andre arter –  Østlig Kejserørn, en lys Tawny eagle (Rovørn) eller Greater Spotted Eagle (Stor Skrigeørn.Voksenfjerdragten nås i løbet af ca. 5 år, og de er kønsmodne efter ca. 7 år

kejserørn
kejserørn
rovfugle
kejserørn

Kort over udbredelse

spansk kejserørn udbredelse

Historien om den Spanske Kejserørn

og en næsten udrydning af arten

Populationen af ​​Spanske Kejserne ørne har været hårdt ramt af tab af levesteder, ulovlig forgiftning, menneskelig indgreb og elektrisk stød. I 60’erne var der kun 30 par Spanske Kejserørne i Spanien, bestanden var steget til 38 par i 1974.

Ved hjælp af bevaringsindsatsen steg den globale bestand til 324 par, 318 par alene i Spanien og i 2019 var den via et stort bevaringsarbejde oppe på 629 par.

Men – Historien om, hvordan den Spanske Kejserørn er bragt tilbage fra randen af ​​udryddelse, er en af ​​vor tids mest inspirerende bevaringssucceshistorier. 

Ifølge beretninger i litteraturen var den Spanske Kejserørn en almindelig art i Spanien og det meste af Portugal og forekom også som ynglende art i Marokko i det nittende århundrede.

I 60’ernevar der angivet en bestand på 30 par, og en optælling i 1974 gav en optælling et resultat af at der kun kunne findes 38 par i Spanien, og den samlede bestand blev anslået til højest 50 par. 

I Marokko blev den betragtet som uddød som ynglende art. Adskillige trusler bidrog til denne tilbagegang, blandt andet nedskydning, forgiftning, elektrisk stød og kollisioner med elektricitetsstrukturer, samt ikke mindst sygdomme blandt kanin bestande og ødelæggelse af levesteder, var skyld i den voldsomme reduktion af kejserørne.

For bare 50 år siden var denne ikoniske ørn på randen af ​​udryddelse med kun 38 spanske tilbageværende par. Som Spaniens nationalfugl, var den nu en af ​​de syv mest truede rovfugle i verden.

Beskyttelsesprogrammer redder den Spanske Kejserørn

Ligesom andre iberiske rovdyr er den spanske kejserørns skæbne bundet til den europæiske kanin, hvis bestande i to omgange blev ramt af voldsomme decimerende sygdomsforløb. Et sygdomsforløb første gang i slutningen af 50’erne og et              senere i 1988 forårsagede en voldsomt tilbage, og efterlod en stor og udpræget mangel på bytte over hele Spanien. 

Det efterlod i første og værste omgang en voldsom tilbagegang for den spanske los, som ikke kunne omstille sig til andre byttedyr, som nadre rovdyr kunne. Men også flere rovfugle som eks.vis kejserørnen, hvis hovedføde er kaniner, blev voldsomt påvirket

Dette medførte at Kejserørnene havde vanskeligt ved at fange tilstrækkeligt med bytte til deres unger, hvilket igen medførte stor unge-dødelighed. Ynglehastigheden var ynkelig, ungerne sultede eller dræbte hinanden i rederne. 

For de unger der kom på vingerne var kollision med elledninger og elektrisk stød skyld i mange døde, et problem der i 1980’erne tegnede sig for 80% af dødeligheden blandt førsteårsfuglene. Og som om situationen ikke var desperat nok, bukkede sultne rovfugle, der gik over til at leve af ådsler, under for ulovligt forgiftet lokkemad.

Men takket være intensiv trusselshåndtering, bevidstgørelse og genindførelse fra et område til et andet, vender spanske fuglebeskyttelsesgrupper over årene langsomt tilbagegangen til fremgang.

Ambitiøse netværksgrupper blev etableret på tværs af hele ørnens distributionsområde i Spanien. Afspejlet i nabolandet Portugal var rovfuglebevarelsen fokuseret på habitatforvaltning med hensyn til kaninpleje, bekæmpelse af ulovlig forgiftning og bevidstgørelse. Der blev oprettet supplerende ernæringsprogrammer, og mere end 14.000 farlige elektriske pyloner blev identificeret og repareret.

De stenede, bytterige bakker og aktive lokale ekspertise i Cádiz-provinsen gjorde det til det perfekte sted at øge antallet gennem genindførelse. Fem ynglepar blev efterhånden etableret i området, hvilket gav en ny bestand-kerne. Fugle, der stammer herfra, er kendt for at have ynglet i Portugal, Castilla-La Mancha, Sierra Morena og Coto Doñana.

Nu tæller bestanden over 600 par og spanier og fugleentusiaster ser den berømte ”kongelige silhuet” styrer luftrummet over Spaniens beskyttede områder, fra klipperne i Extremadura til trætoppene i Coto Doñana, og fuglen er et stort trækplaster for mange af verdens fugleinteresserede. Endnu bedre udtrykker spaniere nu deres begejstring over, at det nu muligt igen, at se disse storslåede ørne strejfe henover Andalusiens landbrugsområder og vider, hvor de igen er ved at blive et velkendt syn.

Man kan sige - den ”spanske kejser” er tilbage.

Spansk Kejserørn ved Laguna de Taray

kerjserørn
kejserørn
spansk kejserørn
kejserørn
kejserørn
kejserørn
kejserørn

Ørne er kendt for at have det skarpeste syn af alle og kan se deres bytte, mens de svæver højt på himlen og opdager bytte mellem 3 til 8 km væk. Ørne har en visuel skarphed 3,0 til 3,6 gange end menneskers

kejserørn
kejserørn
Kejserørnen er en ganske stor fugl. Her ses den til sammenligning med en Rørhøg

Spanish Imperial Golden Eagle

Se 3 minutters flot optagelse af den Spanske Kejserørn

Spanish Imperial Golden Eagle

Se 3 minutters flot optagelse af den Spanske Kejserørn

Optagelse fra Hides de El Taray

Se mere fra dette fantastiske fugleskjul HER

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The Cornell Lab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER