Nekselø – EN TUR MED NATUR FOTOGRAFERNE i DANMARK

I høj sol mødtes 9 stk. af foreningens medlemmer på Havnen i Havnsø for at sejle til den lille fredede ø i Sejerøbugten.

Nekselø er kendt for sine fredede klokkefrøer, og da de er blandt de mest truede dyrearter i Nordlige del af Europa,  var de mit mål for besøg på øen. Frøen er en sydlig art, og har Danmark som den nordligste udbredelses grænse.

Turen blev en succes, fordi jeg kom ind på det lukkede fugleområde, kom i snak med en lokal gårmand, og fik hjælp af ham til at få mit billede af den sjældne klokkefrø.

Læs mere om min tur, her: NEKSELØ

Se billeder fra turen via denne link:

%d bloggers like this: