sølvhejre

Sølvhejre

Sølvhejren ”Ardea alba” hører til familien “Adridae”, som igen henhører til fugle-ordenen ”Pelicaniformes”, og er dermed beslægtet med Pelikanerne.

Den er en stor slank og elegant bygget fugl, næsten på størrelse med Fiskehejren – som dog ikke har en nær så elegant fremtoning.

Den er slankt bygget med lang, tynd hals, og mundvigen ses som en sort streg ind forbi øjet. Tøjlen og øjet er gule. De lange ben samt fødderne er sortbrune. I yngletiden har den forlængede prydfjer på ryg og lange skulderfjer, som hænger ud over halen, men aldrig lange nakkefjer, og næbbet er gult med sort spids og helt sort i yngletiden.

Den yngler i kolonier i rørskove eller krat, og har adfærd helt som Fiskehejrens.

Sølvhejren
Sølvhejre
Soelvhejre 4 2
Soelvhejre 6 2
Soelvhejre 3 2
Sølvhejre (9)
Sølvhejren

Første danske koloni af den sjældne sølvhejre opdaget i 2017

Men Danmarks første ynglende Sølvhejrer blev fundet på Saltholm i 2014, og igen i 2016 blev endnu et par ynglende Sølvhejrer observeret i vejlerne i Nordjylland.

I 2017 blev Danmarks første koloni af sølvhejre fundet i fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland. Fire par af den kridhvide hejre har æg og unger i naboskab med grå fiskehejrer. Sølvhejren ventes at sprede sig som ynglefugl i Danmark i takt med klimaændringerne. De senere år er antallet af observationer af arten vokset eksplosivt i det danske landskab.

Læs artiklen og se videoen fra DOF HER

sølvhejre
Sølvhejre
Soelvhejre 14
Soelvhejre 6 1
Sølvhejre
Sølvhejre
Soelvhejre 13
Soelvhejre 15
Soelvhejre 18
Soelvhejre 16
Soelvhejre 3 1
Soelvhejre 2 1
Soelvhejre 10 1
Soelvhejre 12 2
Soelvhejre 10 2

Sølvhejren er i fremgang i Danmark

Sølvhejren er en af de fuglearter, der siden 1980’erne har bredt sig mest i den danske natur. For få årtier siden var arten en sjælden gæst fra lande øst og syd for Danmark, og den blev i reglen kun observeret enkelte gange om året i det danske landskab.

Det seneste årti er antallet af observationer på det nærmeste eksploderet i Danmark, og sølvhejren bliver nu set over det meste af landet. Flere steder i småflokke.

Her er det billeder fra det første besøg i Tueholmsøen i Vallensbæk. Her var der en enkelt dag besøg af tre sølvhejrer. En enkelt gæstede søen i 5 dage.

Sølvhejren er et af de meget synlige tegn på, at vores fuglefauna ændrer sig i takt med klimaforandringerne, så sydlige arter forrykker deres udbredelse mod nord. Det har vi set flere eksempler på de seneste cirka 20 år”, siger Lars Malmborg, der er biolog i Aage V. Jensen Naturfond.

Se mere: Aage V. Jensen Naturfond

 

Slægtskab for ordenen Pelicaniformes

Silkehejren hører som det kan ses på diagrammet over for til familien “Adreidae”, og er dermed i slægt med pelikaner, som henhører til familien “Pelicanidae”.

Tidligere var hejrene placeret sammen med storkefuglene, men det er blevet ændret, efter DAN test blev taget i brug..

Peliucaniformes

Sammenligning mellem de to hejrearter 
 Sølvhejre vs Fiskehejre

Fakta Sølvhejre
Vingefang: 143-169 cm

Længde: 85-100 cm
Vægt: 950-1.600 g
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-26 dage
Ungetid: 42 dage

Fakta Fiskehejre
Vingefang: 150-175 cm
Længde: 90 cm
Vægt: 1.600-2.000 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 25-26 dage
Ungetid: 50 dage

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The CornellLab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Flight for survival

Every year

25. 000. 000

birds are killed illegally

Hvert år bliver gennemsnitligt 25.000.000 fugle ulovligt skudt, fanget eller forgiftet, fra de mindste sangfugle til de mest kraftfulde rovfugle. Følg syv fuglearters spektakulære trækrejser, og se de forskellige farer de står over for, i forbindelse nogle af de værste ulovlige fangststeder langs den Afrikanske-Euasian flyverute

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER