Rødhovedet and

roedhovedet and

Rødhovedet and

Netta rufina – Red-crested Pochard

Rødhovedet and

(Netta rufina) (red-crested pochard)

Orden: Anseriformes (Andefugle)
Familie: Anatidae (Egentlige ænder) 
Underfamilie: Anatinae (Ægte ænder)
Tribus: Aythyini (Dykænder)
Slægt: Netta
Art: Netta rufina (Rødhovedet and)

Slægten Netta består af tre underarter

Roedhovedet and 5 rødhovedet and

Rødhovedet and generelt

Den Rødhovedet and er en fugl i familien af egentlige andefugle  ”de ægte ænder”,  og indgår i en gruppe af dykænder (4 slægter).

Arten har sin hovedudbredelse i Middelhavslandene, Rusland og Centralasien. Hannen er nok vores flottest farvede and, når den ses i indfaldene sollys, hvor dens røde farve, og orange top og dyb-røde næb gør den til et fantastisk skue.

Den indvandrede til Danmark første gang i 1940, hvor den ynglede ved Nakskov, men blev erklæret uddød i 1973.

Efter 2000-tallet er den Rødhovedet and genindvandret, og arten ynglede i 2011 i Maribosøerne med 8 par. 

Blandt de europæiske og centralasiatiske andearter udgør Rødhovedet and en af de mindste bestande, og på den danske rødliste 2019, er den registreret som kritisk truet. Men på verdensplan er den ikke truet ifølge den internationale rødliste.

Den foretrækker rene fersk- og brakvandsområder med klart vand eller flodmundinger og fjorde med rigelig bundvegetation, hvor den dykker efter bundplanter og smådyr, eller søger sin føde i overfladen.

De ses meget sjældent, og kun spredt i Danmark (omkring 5-12 par), hvor de ankommer til de udvalgte ynglepladser fra midt marts til slut april og trækker retur til vinterkvarteret i Sydeuropa fra august til oktober.

roedhovedet and
Roedhovedet and
Roedhovedet and 3 rødhovedet and
Roedhovedet and 4 rødhovedet and

Opdeling i grupper

Ænder er opdelt i flere grupper, og især 2 grupper indeholder mange af vores mest kendte ænder, nemlig grupperne Dykænder og Svømmeænder.

Dykkende ænder og havænder dykker dybt under vandet på jagt efter føde, mens svømmeænder søger deres føde i overfladen eller i vegetation på lavt vand.

Dykænder er samlet i en gruppe / stamme (en tribus af slægter se boks 5 og 6 ). De er normalt tungere end deres slægtninge svømmeænderne (hvilket hjælper dem med at holde sig under vandet) og den Rødhovede and er en rigtig stor and.

Svømmeænder ænder er en anden gruppe (tribus se boks 5 og 6). Disse ænder lever primært på lavt vand og søger føde ved at stikke hovedet under vandet for at opsamle planter og insekter. Svømmeænder kan også hente føde på land, hvor de går på jagt efter insekter og vandplanter. 

Ynglende dyk- og svømmeænder i Danmark se boks 1 og 2.

Boks 1. Dykænder

Ynglende dykænder,  i Danmark:

Se art på Wikiwand via link  via fuglenes navne

Boks 2. Svømmeænder

Ynglende svømmeænder i Danmark:

Se art på Wikiwand via link  via fuglenes navne

Netta-slægten (som Rødhovedet and tilhører)

Rødhovedet and, er som resten af gruppen, rigtig gode flyver, og deres ben er placeret længere tilbage på kroppen end svømmeændernes. Hvilket giver dem mulighed for i neddykket tilstand, at bevæge sig hurtigere gennem vandet. Til gengæld betyder det, at de ikke er særlig mobile på land.

I opfarten må de også have et vist tilløb på vandet for at letter. Modsat kan svømmeænder som i lette mere direkte op i luften.

På trods af, at Netta-slægtens arter er medlem af gruppen af dykænder, er hele slægten i modsætning til andre dykænder mere tilbageholdende med at dykke. De indtager mere deres føde som ”svømmeænderne”.

andefugle
Roedhovedet and 6 rødhovedet and
Roedhovedet and 9 rødhovedet and
roedhovedet and
Roedhovedet and
Roedhovedet and 3 rødhovedet and
Roedhovedet and 4 rødhovedet and

Opdeling i grupper

Ænder er opdelt i flere grupper, og især 2 grupper indeholder mange af vores mest kendte ænder, nemlig grupperne Dykænder og Svømmeænder.

Dykkende ænder og havænder dykker dybt under vandet på jagt efter føde, mens svømmeænder søger deres føde i overfladen eller i vegetation på lavt vand.

Dykænder er samlet i en gruppe / stamme (en tribus af slægter se boks 5 og 6 ). De er normalt tungere end deres slægtninge svømmeænderne (hvilket hjælper dem med at holde sig under vandet) og den Rødhovede and er en rigtig stor and.

Svømmeænder ænder er en anden gruppe (tribus se boks 5 og 6). Disse ænder lever primært på lavt vand og søger føde ved at stikke hovedet under vandet for at opsamle planter og insekter. Svømmeænder kan også hente føde på land, hvor de går på jagt efter insekter og vandplanter. 

Ynglende dyk- og svømmeænder i Danmark se boks 1 og 2.

Boks 1. Dykænder

Ynglende dykænder,  i Danmark:

Se art på Wikiwand via link  via fuglenes navne

Boks 2. Svømmeænder

Ynglende svømmeænder i Danmark:

Se art på Wikiwand via link  via fuglenes navne

Netta-slægten (som Rødhovedet and tilhører)

Rødhovedet and, er som resten af gruppen, rigtig gode flyver, og deres ben er placeret længere tilbage på kroppen end svømmeændernes. Hvilket giver dem mulighed for i neddykket tilstand, at bevæge sig hurtigere gennem vandet. Til gengæld betyder det, at de ikke er særlig mobile på land.

I opfarten må de også have et vist tilløb på vandet for at letter. Modsat kan svømmeænder som i lette mere direkte op i luften.

På trods af, at Netta-slægtens arter er medlem af gruppen af dykænder, er hele slægten i modsætning til andre dykænder mere tilbageholdende med at dykke. De indtager mere deres føde som ”svømmeænderne”.

andefugle
Roedhovedet and 6 rødhovedet and
Roedhovedet and 9 rødhovedet and
roedhovedet and
Roedhovedet and
Roedhovedet and 3 rødhovedet and
Roedhovedet and 4 rødhovedet and

Opdeling i grupper

Ænder er opdelt i flere grupper, og især 2 grupper indeholder mange af vores mest kendte ænder, nemlig grupperne Dykænder og Svømmeænder.

Dykkende ænder og havænder dykker dybt under vandet på jagt efter føde, mens svømmeænder søger deres føde i overfladen eller i vegetation på lavt vand.

Dykænder er samlet i en gruppe / stamme (en tribus af slægter se boks 5 og 6 ). De er normalt tungere end deres slægtninge svømmeænderne (hvilket hjælper dem med at holde sig under vandet) og den Rødhovede and er en rigtig stor and.

Svømmeænder ænder er en anden gruppe (tribus se boks 5 og 6). Disse ænder lever primært på lavt vand og søger føde ved at stikke hovedet under vandet for at opsamle planter og insekter. Svømmeænder kan også hente føde på land, hvor de går på jagt efter insekter og vandplanter. 

Ynglende dyk- og svømmeænder i Danmark se boks 1 og 2.

Boks 1. Dykænder

Ynglende dykænder,  i Danmark:

Se art på Wikiwand via link  via fuglenes navne

Boks 2. Svømmeænder

Ynglende svømmeænder i Danmark:

Se art på Wikiwand via link  via fuglenes navne

Netta-slægten (som Rødhovedet and tilhører)

Rødhovedet and, er som resten af gruppen, rigtig gode flyver, og deres ben er placeret længere tilbage på kroppen end svømmeændernes. Hvilket giver dem mulighed for i neddykket tilstand, at bevæge sig hurtigere gennem vandet. Til gengæld betyder det, at de ikke er særlig mobile på land.

I opfarten må de også have et vist tilløb på vandet for at letter. Modsat kan svømmeænder som i lette mere direkte op i luften.

På trods af, at Netta-slægtens arter er medlem af gruppen af dykænder, er hele slægten i modsætning til andre dykænder mere tilbageholdende med at dykke. De indtager mere deres føde som ”svømmeænderne”.

andefugle
Roedhovedet and 6 rødhovedet and
Roedhovedet and 9 rødhovedet and
roedhovedet and
Roedhovedet and
Roedhovedet and 3 rødhovedet and
Roedhovedet and 4 rødhovedet and

Opdeling i grupper

Ænder er opdelt i flere grupper, og især 2 grupper indeholder mange af vores mest kendte ænder, nemlig grupperne Dykænder og Svømmeænder.

Dykkende ænder og havænder dykker dybt under vandet på jagt efter føde, mens svømmeænder søger deres føde i overfladen eller i vegetation på lavt vand.

Dykænder er samlet i en gruppe / stamme (en tribus af slægter se boks 5 og 6 ). De er normalt tungere end deres slægtninge svømmeænderne (hvilket hjælper dem med at holde sig under vandet) og den Rødhovede and er en rigtig stor and.

Svømmeænder ænder er en anden gruppe (tribus se boks 5 og 6). Disse ænder lever primært på lavt vand og søger føde ved at stikke hovedet under vandet for at opsamle planter og insekter. Svømmeænder kan også hente føde på land, hvor de går på jagt efter insekter og vandplanter. 

Ynglende dyk- og svømmeænder i Danmark se boks 1 og 2.

Boks 1. Dykænder

Ynglende dykænder,  i Danmark:

Se art på Wikiwand via link  via fuglenes navne

Boks 2. Svømmeænder

Ynglende svømmeænder i Danmark:

Se art på Wikiwand via link  via fuglenes navne

Netta-slægten (som Rødhovedet and tilhører)

Rødhovedet and, er som resten af gruppen, rigtig gode flyver, og deres ben er placeret længere tilbage på kroppen end svømmeændernes. Hvilket giver dem mulighed for i neddykket tilstand, at bevæge sig hurtigere gennem vandet. Til gengæld betyder det, at de ikke er særlig mobile på land.

I opfarten må de også have et vist tilløb på vandet for at letter. Modsat kan svømmeænder som i lette mere direkte op i luften.

På trods af, at Netta-slægtens arter er medlem af gruppen af dykænder, er hele slægten i modsætning til andre dykænder mere tilbageholdende med at dykke. De indtager mere deres føde som ”svømmeænderne”.

andefugle
Roedhovedet and 6 rødhovedet and
Roedhovedet and 9 rødhovedet and

Slægtskab, Rødhovdet and.

Netta Slægten.

Den Rødhovedet and indgår i slægten ”Netta” som udgøres af 3 arter og 2 underarter:
Rødhovedet and – Netta rufina – red-crested pochard
Peposakand – Netta peposaca – Rosy-billed Pochard
Rødøjet and – Netta erythrophthalma –  Southern pochard + 2 underarter:

 • Netta erythrophthalma  erythrophthalma
 • Netta erythrophthalma brunnea

(se endvidere boks 4 og 5)    Se de enkelte arter på eBird via link på fuglens navn

Slægten Netta er indgår i en gruppe / tribus betegnet “Aythyini**” som er en del af underfamilien Anatinae,  som er en gruppe på af 32 slægter med i alt 110 arter, som inddeles i seks tribus (stammer), som betegnes ”de ægte ænder” *.

Underfamilien Anatinae er en del af familien Anatidae, som udgør gruppen ”egentlige ænder”  – Se boksene overfor *.

Tribus betydning

Inden for biologi er tribus en taksonomisk rang over slægt, men under familie og underfamilie. Den kan inddeles i undertribusser.

Se biologisk klassifikation boks A

*Familien Anatidae  – Svaner, Gæs og Ænder
Underfamilie Anatinae – de ægte ænder
Slægten Netta – slægt af dykænder

**Nedenfor ses de fire slægter i dykand-gruppen “Aythyini” som udgør en tribus eller en stamme. 

Netta (3 arter, fx Rødhovdeet and))
Marmaronetta (1 art, marmorand)
Aythya (12 arter, fx Troldand)
Rhodonessa (1 art, Rosenhovedet and – uddød)

Boks A Biologisk klassifikation - overordnet:

Orden: grupper af familier
Familie:  gruppe af slægter, kan være opdelt i underfamilier
Underfamilie: gruppe af slægter som er nærmere indbyrdes beslægtet end med slægter i andre underfamilier
Tribus: Stamme / gruppe af arter med tætte relationer
Slægt: gruppe af nært beslægtede arter
Art: enkelt fugleart, som yderligere kan bestå at underarter / variteter

Boks 3.   Videnskabelig Klassificering af Andefugle

Klasse: fugle
Orden:              Anseriformes – Andefugle – 169 nulevende arter opdelt i 3 familier fx Anatidae
Familie:            Anatidae – Egentlige andefugle – ænder, gæs og svaner – 40 forskellige slægter
Underfamilie: Anatinae – ægte ænder – 114 arter fordelt på 32 slægter
Tribus:             6 tribus/stammer fx Dykænder + svømmeænder (se boks 4 og 6)
Slægter:           en af de 32 slægter i underfamilien, fx Netta


Der hersker dog usikkerhed om hvordan familien Anatidae bør opdeles i underfamilier.

Gravænder som adskiller sig meget fra andre ænder henregnes i underfamilien Anatinae

Boks  4.      Videnskabelig klassifikation for dykand-slægten Netta

Klasse:              Aves (fugle)
Orden:              Anseriformes ( Andefugle)
Underfamilie: Anatinae (Ægte ænder)
Tribus:              Aythyini (dykænder) 4 slægter
Slægt:               Netta (3 arter, fx Rødhovdeet and)
Arter:               Marmaronetta (1 art, marmorand)
                          Aythya (12 arter, fx Troldand)
                          Rhodonessa (1 art, Rosenhovedet and – uddød)

Slægten:           Netta 3 arter

Arter:                Netta rufina (Rødhovedet and)
                          Netta peposaca (peposaka and)
                          Netta erythrophthalma (Rødøjet and) 2 underarter

Underarter:    Netta erythrophthalma  erythrophthalma
                          Netta erythrophthalma brunnea

Diagram over gruppen "dykænder"

                 Boks. 5

Boks 6 

Underfamilien Anatinea (de ægte ænder) er opdelt i 6 stammer hver betegnet et Tribus. Her de 2 tribus for dyk- og svømmeænder inklusiv arter som ikke forekommer i Danmark. 

Tribus: Aythyini (dykænder) 4 slægter

 • Marmaronetta(1 art, marmorand)
 • Netta(3 arter, fx rødhovedet and)
 • Aythya (12 arter, fx Troldand, Taffeland og Bjergand
 • Rhodonessa(1 art, rosenhovedet and) 

Tribus: Anatini (svømmeænder) 8 slægter

 • Asarcornis(1 art, hvidvinget skovand)
 • Pteronetta(1 art, afrikansk skovand)
 • Tachyeres(4 arter, fx kæmpeand)
 • Salvadorina(1 art, papuastrømand)
 • Amazonetta(1 art, amazonand)
 • Lophonetta(1 art, kongeand)
 • Speculanas(1 art, bronzevinget and)
 • Anas (31 nulevende arter, fx gråand ), Krikand, Spidsand

 Anas arter kan også findes betegnet som ”Moseænder”

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The CornellLab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER