Hareskoven
Efteråret i Aldershvile skov

 Aldershvile skov er et mindre skovområde beliggende op til Furesøen, og udgør et af de fem skovområder, som samlet udgør Hareskoven. 

Hareskoven eller Hareskovene som det samlede område retteligen burde kaldes, er et stort sammenhængende skovområde nord for København. Den udgøres af 5 sammenhængende  skovområder som udgøres af; Store Hareskov, Lille Hareskov, Jonstrupvang og Egebjergene, Bøldernes Hegn og Aldershvile skov.

Den størstedelen er beliggende i det sydlige Furesø Kommune, en mindre del i Gladsaxe Kommune og en lille del i Ballerup Kommune.

Mod øst fortsætter skoven i den private Frederiksdal Storskov og mod nord er der kun et mindre åbent område omkring Kollekolle op til Nørreskoven. Der er således samlet tale om et meget stort naturområde ganske tæt på hovedstaden, og bortset fra Kongens Lyngby fortsætter det grønne område helt til Øresund.

Aldershvile Skov udgøres primært af løvskov, domineret af bøgetræer, med en sparsom skovbundsvegetation, men også egetræer og andre løvtræer er ret udbredte. For at sikre at skoven fortsat skal være en bøgeskov, må der ikke plantes nåletræ eller ske foryngelse af disse.

I Aldershvile Skov er terrænet særdeles bakket, og der er flere fugtige grøfter. Da Aldershvile Skov er en del af Hareskovene er dyrelivet derfor artrigt og består bl.a. af større pattedyr som rådyr og ræv.

Aldershvile Skov har hørt til Aldershvile Slot og er derfor afgrænset af et stendige, der markerede grænsen til resten af Kongens Hareskove.

Her billeder fra en lille "perle" af en sø

Hareskoven
Aldershvile skov
Aldershvile skov 16
Aldershvile skov 13

Hareskoven

I Hareskovene kan du blandt andet se tre usædvanlige egetræer. Det største er det gamle, hule egetræ, Skrædderen. De kan alle nemt findes ved søgning på Google.

Aldershvile skov 12
Aldershvile skov
Hareskoven
Hareskoven
Uroert soe

Hareskoven; Skovenes historie (fra wikipedia)

 Aldershvile skov er et mindre skovområde beliggende op til Furesøen, og udgør et af de fem skovområder, som samlet udgør Hareskoven. 

Hareskoven eller Hareskovene som det samlede område retteligen burde kaldes, er et stort sammenhængende skovområde nord for København. Den udgøres af 5 sammenhængende  skovområder som udgøres af; Store Hareskov, Lille Hareskov, Jonstrupvang og Egebjergene, Bøldernes Hegn og Aldershvile skov.

Den størstedelen er beliggende i det sydlige Furesø Kommune, en mindre del i Gladsaxe Kommune og en lille del i Ballerup Kommune.

Mod øst fortsætter skoven i den private Frederiksdal Storskov og mod nord er der kun et mindre åbent område omkring Kollekolle op til Nørreskoven. Der er således samlet tale om et meget stort naturområde ganske tæt på hovedstaden, og bortset fra Kongens Lyngby fortsætter det grønne område helt til Øresund.

Aldershvile Skov udgøres primært af løvskov, domineret af bøgetræer, med en sparsom skovbundsvegetation, men også egetræer og andre løvtræer er ret udbredte. For at sikre at skoven fortsat skal være en bøgeskov, må der ikke plantes nåletræ eller ske foryngelse af disse.

I Aldershvile Skov er terrænet særdeles bakket, og der er flere fugtige grøfter. Da Aldershvile Skov er en del af Hareskovene er dyrelivet derfor artrigt og består bl.a. af større pattedyr som rådyr og ræv.

Aldershvile Skov har hørt til Aldershvile Slot og er derfor afgrænset af et stendige, der markerede grænsen til resten af Kongens Hareskove.

Djævlemosen

En af Hareskovens perler er Djævlemosen i den vestlige del af Lille Hareskov. Den fredelige eng har om foråret tusindvis af blomsterne engplanter, og om sommeren græsser kvæg på området. Tipperup å skærer sig skarpt ned gennem engen, og tidligt om morgenen, når dug eller tåge står som et vattæppe over engen, er der næsten garanti for at se rådyr.

Djævlemosen er også et godt område at spotte rovfugle. 

Der vil i 2022 komme indlæg fra området på siden her.

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The Cornell Lab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER