Steppeørn

Steppeørn (Aquila nipalensis)

Orden: Accipitriformes – Rovfugle
Familie: Accipitridae – Glenter, ørne & høge
Underfamilie: Aquilinae 
Slægt: Aquila
Art: Aquila nipalensis (Steppeørn)

2 under arter:
Aquila nipalensis nipalensis – Østlig art
Aquila orientalis – Vestlig art

Størrelse

Højde: 60-80 cm
Vingebredde: 165 -214 cm
Vægt: 200-490 g

Slægtskab

 Steppeørnen indgår i slægten “Aquila”, og er således i slægt med de mere kendte arter som Kongeørn, Spansk kejserørn og Høgeørnen. Slægten betegnes som de ”ægte ørne / typiske ørne” og udgøres af 11 arter. 

Steppeørnen findes i to underarter, den på billederne vestlige art  (Kasakhstan og Europæisk Rusland)  Aquila nipalensis orientalis, og den østlige art Aquila nipalensis nipalensis som er en nuance mørkere, samt en del større og meget tungere.

Den nominelle underart*, A. n. nipalensis , yngler i de østlige dele af området, mens den vestlige ynglepopulation, der findes i det meste af Kasakhstan og det europæiske Rusland , blev betragtet som underarten, A. n. orientalis . 

Steppeørn
Steppeørn

*Den nominelle art

Den nominelle art bærer navnet på en slægt eller undergruppe som her:  
Aquila nipalensis = Østlig Steppeørn.

Det nominelle artsnavn gives til den først fundne art i en gruppe af to eller flere underarter.

Steppeørn

Steppeørn (Aquila nipalensis) er en sydøsteuropæisk og asiatisk ørn. Den kan dog forvilde sig til Danmark på forlænget træk om foråret. I så fald er det Jylland den viser sig over

Steppeørn

Særpræg

Som ungfugl (1-5 år) kan ørnen kendes på de nougatfarvede felter på vinger og hale. Når fuglen bliver ynglemoden i 5-6 årsalderen forsvinder disse felter. 

Den er en forholdsvis specialiseret rovfugl, som på ynglepladsen hovedsaligt lever af jordegern. Men den tager også andre små pattedyr, som murmeldyr, harer og kaniner. Men byttedyrene kan også bestå af mindre antiloper og ræve. 

Arten kommer vidt omkring uden for yngletiden, hvor den i stort antal bevæger sig forbi de store migrationsveje, især ved Mellemøsten, Rødehavet og Himalaya,

Steppeørnens store gab er en nem måde at skelne den fra andre ørne, idet gabet strækker sig forbi midten af ​​øjet, hvilket giver næbstykket en meget tydelig bredde i det bagerste næbstykke. Det ovale næsebor adskiller den også fra fleste andre ørne i slægten.

Steppeørn
Steppeørn

Rovfuglenes familier, underfamilier, slægter - deres klassificering og sammenhæng

Klasse; Aves (Fugle); inddelt i 44 Ordner (grupper) som udgøres af 253 familier inddelt i 2376 slægter – 10.928 arter (IOC).
Orden: Accipitriformesen gruppe fugle der indeholder de dag-jagende rovfugle, høge, ørne, gribbe og glenter, men ikke falke.
Familie: Accipitridae; en af de tre familier i rovfugle-ordenen

11 underfamilier i Accipitridae familien
       Elaninae; 3 slægter herunder Blå glente
       Gypaetinae; 3 slægter af Den Gamle Verdens grippe fx Lammegrib
       Perninae; 6 slægter fx Hvepsevåger
       Aegypiinae;   gribbe
       Circaetinae;   Slangeørne
       Harpiinae; 4 slægter fx Harpy ørne
       Aquilinae; De typiske ørne betegnet “Bootede eagles” , 10 slægter fx Aquila 11 arter eks . vis  Steppe-, Konge-, Kejserørn
       Lophospizinae; 1 slægt af to høge-arter
       Harpaginae; 1 slægt med to Amerikanske spurvehøge
       Melieraxinae; 3 slægter fx Sanghøg
       Buteoninae; 11 slægteromkring af  Musvåger
       Accipitrinae; 5 slægter af høge og kærhøge 

I underfamilien Aqulilinae “De typiske ørne” , der som gruppe ofte omtalt som “De Bootede eagles –  Støvleørnene, findes slægten Aquila. Slægtsnavnet “Aquila” er latin for “ørn”, muligvis afledt af aquilus , “mørk i farven”.  Den er ofte sammenlignet med musvåger, havørne og andre mere tunge Accipitridae  arter ,

Men, ørne er ikke en naturlig gruppe, men betegner i det væsentlige enhver rovfugl, der er stor nok til at jage større (ca. 50 cm lang eller mere samlet) byttedyr.

Se den egentlige rovfugle-definationen HER

Aquila slægten

Slægtnavnet “Aquila” er latin for “ørn”, muligvis afledt af aquilus , “mørk i farven”.  Den er ofte sammenlignet med musvåger, havørne og andre mere tunge Accipitridae  arter ,

Men, ørne er ikke en naturlig gruppe, men betegner i det væsentlige enhver rovfugl, der er stor nok til at jage større (ca. 50 cm lang eller mere samlet) byttedyr.

De 11 arter i Aquila slægten

Fælles for alle medlemmer af støvleørnene er deres fjerdækkede ben, og deres formidable tasser (kløer). Selv på den forholdsvis beskedne Afrikanske høgeørn ses størrelsen det tydeligt 

Steppeørn
Støvleørnenes fjerklædte ben og veludviklede tasser ses tydeligt her
Steppeørn
Steppeørn
Steppeørn
Steppeørn
Steppeørn
Steppeørn

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The Cornell Lab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER