Andefugle ordenen

Anseriformes

Skeand

Andefugle

Andefugle er en meget velafgrænset gruppe af fugle med veludviklet svømmehud mellem de tre forreste tæerne, mens den bagerste tå sidder frit og højere oppe på foden end de øvrige Her ud over er de alle mere eller mindre vandfugle.

Det vigtigste fælles kendetegn er det ejendommelige næb, som er beklædt med en blød og følsom hud. Det er bredt og fladt, og forsynet med en række små tværstillede hornplader – betegnet lameller.

Hos ænder og svaner danner lamellerne en si, der tilbageholder smådyr og vandplanter, mens vandet løber ud i siderne.

Gæs og Skalleslugere adskiller sig noget, idet lamellerne hos gæs er omdannet til kegleformede tænder, der gør næbet velegnet til at bide græs af. Hos Skalleslugerene er de spidse og bagudrettede så de kan fastholde glatte og bevægelige fisk når de fanges.

Ordenen opdeles i mange forskellige grupperinger, som beskrives i den underliggende tekst, de enkelte grupperinger og arter kan tilgås via nedenfor værende billede-link

Opdeling i forskellige kategorier

For at holde styr på de mange arter, opdeles de systematisk i et forskellige grupper. Disse grupperinger betegnes et “taxonomisk system”. Et system som i form af grupperinger i ordener, familier, slægter  af fugle med nære slægtskaber.

Den samlede gruppe af Andefugle findes i Andefugle-ordenen Anseriformes, og udgør med 180 nulevende arter fordelt på tre familier, en ganske stor gruppe af fugle.

Den samlede gruppe af Andefugle findes i Andefugle-ordenen Anseriformes, og udgør med 180 nulevende arter fordelt på tre familier, en ganske stor gruppe af fugle.

Anseriformes:
Anhimidae (Hyrdefugle), 2 nulevende slægt, 3 arter. 
Anseranatidae (Skadegåsen) 1 slægt, 1 art
Anatidae (De egentlige ænder) 52 slægter, 168 arter

Hyrdefugle - Anhimidae

Andefugle ordenen Anseriformes

Hyrdefuglene adskiller sig utrolig meget fra de øvrige fugle i ordenen.

Det er kalkunstore fugle (76-95 cm) med brede vinger og temmelig lange kødfulde ben, kun med antydning af svømmehud. Hovedet er lille, og næbbet ligner hønsefuglenes mere end ændernes.

Hyrdefuglen har fået sit danske navn efter sit advarselsskrig. Hyrdefuglen har det med at skrige op hvis nogen eller noget kommer for tæt på den. Andre dyr reagerer også på dens advarselsskrig, og i Sydamerika hvor den er hjemmehørende bliver den anvendt som vagtfugl i hønsegårde.

Deres engelske navn er “Scremers”, hvor også navn og skrig relaterer. 

Familien Anatidae, de egentlige andefugle

De egentlige andefugle ”Anatidae” er den Familie af Andefugle siden her vil omhandle. Den udgør ikke færre end de 168 arter ud af Ordenens 180 arter (alt efter hvilken fugle liste der anvendes). Denne gruppe omfatter gæs, svaner og de ægte ænder, som er opdelt i 5 underfamilier.

Familien er udbredt over hele verden og findes på alle kontinenter. Fuglene i denne familie er gennem evolution tilpasset til at svømme på vandets overflade og i visse tilfælde dykke. De fleste på lavt vand, men én gruppe har udviklet evnen til at dykke til det ekstreme, nemlig havænderne.

Underfamilier

Der er usikkerhed om hvordan familien Anatidae bør inddeles i underfamilier, og der har været flere forskellige forslag om inddelinger, der spænder fra tre helt op til ni underfamilier. Et forslag, der tager udgangspunkt i molekylære undersøgelser fra 2010 af fuglenes slægtskab, deler de egentlige andefugle i fem underfamilier:

Opdeling og antal af arter, slægter og underarter kan varierer en del, alt efter hvilken fugle liste der henholdes til. Det er nemlig sådan, at der i forskellige fugle organisationer, ikke er konsensus om fortolkning af de DNA-baserede oplysninger.

Underfamilier i Familien Anatidae – de egentlige ænder

I Danmark findes kun de to underfamilier Anserinae og Anatinae.

Underfamilien Anserinae – Indeholder Svaner og ægte gæs opdelt i 5 slægter. Men der er uafklarede forhold i denne underfamilie.

Underfamilien Anatinae – de ægte ænder.

De ægte ænder (hvor gæs og svaner ikke henhører) er som alle andre fugle i alle andre Ordener, opdelt i et taksonomisk klassificeringssystem grupperet i Familier, slægter og arter. I hver gruppe kan der også oprettes ”undergruppere ” som fx ”underfamilie / subfamiliy”, ”underart /subspecies ” ect. ect. Yderligere kan der også samles grupperinger i stammer (såkaldte tribe/tribus).

Slægter i underfamilien Anatinae - de ægta ænder.

Gruppen ”de ægte ænder”, udgøres af ca. 32 slægter med i alt cirka 110 arter. De inddeles i en række tribuser (stammer) (6 stk.).

De 6 stammer af dykænder er sammensat som vist her under:

  Tribe / stamme Aythyini (dykænder)

              Tribe / stamme: Anatini (svømmeænder)

  • Asarcornis (1 art, hvidvinget skovand)
  • Pteronetta (1 art, afrikansk skovand)
  • Tachyeres (4 arter, fx kæmpeand)
  • Salvadorina (1 art, papuastrømand)
  • Amazonetta (1 art, amazonand)
  • Lophonetta (1 art, kongeand)
  • Speculanas (1 art, bronzevinget and)
  • Anas (47 arter, fx gråand, knarand, krikand, skeand, altingand, spidsand, pibeand)

              Tribe / Stamme  Callonettini

          Tribe / Stamme  Cairinini

 Tribe/ stamme: Mergini (havænder)

              Tribe / stamme: Tadornini

Inspiration til denne side, er hentet fra Wikiwand, All the Birds of the World, Naturbasen, Fugle feldthåndbogen, Politikkens fuglebog, iGoTerra, Dofbasen med flere

Anbefalede fuglesider

The difference we make:

British Trust for Ornitlogy  – BTO

Birds of the World:

The CornellLab og Ornitology – Cornell

Why Birds Matter, and Are Worth Protecting:

National Geographic – MAGAZINE

Birds Are Vanishing From Nort America:

Antallet af fugle i De Forenede Stater og Canada er faldet med 3 milliarder eller 29 procent i løbet af det sidste halve århundrede. Læs om det HER

Pandion:

En super fugleside fra Dansk Orentoligisk Forening . Se den HER